Informatie

Wie moet zich aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2022

    Het gaat ook om kinderen geboren in november en december 2022 die pas starten met school op 1 september 2025 (schooljaar 2025-2026).

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Je kind aanmelden moet niet als de kleuterschool en de lagere school één school zijn.

  • Broers/zussen, halfbroers/halfzussen, stiefbroers/stiefzussen, pleegbroers/pleegzussen en kinderen van personeelsleden

    Deze kinderen krijgen voorrang en moeten zich niet eerst online aanmelden. Je kan ze direct tijdens de schooluren inschrijven in de school waar de voorrang geldt. Als je de inschrijving niet uiterlijk op maandag 26 februari 2024 doet, vervalt jouw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van je keuze, moet je niet opnieuw aanmelden.