Informatie

Wie moet zich aanmelden?

  • Kinderen geboren in 2021

    Het gaat ook om kinderen geboren in november en december 2021 die pas starten met school op 1 september 2024 (schooljaar 2024-2025).

  • Kinderen die overstappen van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar

    Je kind aanmelden moet niet als de kleuterschool en de lagere school één school zijn.

  • Broers/zussen, halfbroers/halfzussen, stiefbroers/stiefzussen, pleegbroers/pleegzussen en kinderen van personeelsleden

    Deze kinderen krijgen voorrang en moeten zich niet eerst online aanmelden. Je kan ze direct tijdens de schooluren inschrijven in de school waar de voorrang geldt. Als je de inschrijving niet uiterlijk op maandag 27 februari 2023 doet, vervalt jouw voorrang.

  • Kinderen die van school willen veranderen

 

OPGELET: kinderen die al naar school gaan in de school van je keuze, moet je niet opnieuw aanmelden.